DENTYSTA O ZAWODZIE

DENTYSTA O ZAWODZIE


Lekarz stomatolog. , nazywany potocznie dentystą, jest specjalistą od chorób zębów i jamy ustnej. Do jego zadań należy diagnozowanie oraz leczenie chorób zębów, dziąseł, błony śluzowej jamy ustnej, korygowanie wad zgryzu, leczenie protetyczne, jak również udzielanie pacjentom informacji odnośnie zachowania właściwej higieny jamy ustnej.

Wymagania w zawodzie stomatologa . Osoba, która chce pracować jako dentysta powinna mieć odpowiednie cechy charakteru, ale przede wszystkim – wykształcenie. W Polsce ten tytuł otrzymują osoby, które skończyły pięcioletnie studia na kierunku lekarsko-dentystycznym na uczelni medycznej.

Lekarz dentysta, lekarz stomatolog, pot. dentysta (z łac. dens dopełniacz dentis „ząb”) – osoba uprawniona do praktycznego stosowania wiedzy z zakresu stomatologii. W Polsce tytuł lekarza dentysty i ograniczone prawo wykonywania zawodu uzyskuje się po pięcioletnich jednolitych studiach magisterskich na kierunku lekarsko-dentystycznym w jednej z uczelni medycznych .

O opłacalności założenia gabinetu stomatologicznego nikogo nie trzeba przekonywać. To jedna z najbardziej dochodowych specjalizacji medycznych. Nawet bez świetnej lokalizacji i promocji dentysta może liczyć na zadowalające zyski. Koszt inwestycji, chociaż niemały, w przypadku większości gabinetów zwraca się w przeciągu trzech lat.

O zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Etyka lekarska i odpowiedzialność zawodowa lekarzy. Samorząd zawodowy. Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów. stopka Ministerstwo Zdrowia. ADRES. Ul. Miodowa 15. 00-952 Warszawa. NIP 5251918554. Regon 000287987. Skontaktuj się z nami +48222500146

Lekarz albo lekarz dentysta posiadający warunkowe prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 13, uprawniające do samodzielnego wykonywania zawodu, przez pierwsze 3 miesiące zatrudnienia w zawodzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonuje zawód pod nadzorem odpowiednio lekarza albo lekarza dentysty posiadającego specjalizację ...

Informacje o wybranym zawodzie (Stomatolog, dentysta) Jak zostać lekarzem stomatologiem, dentystą Studia stomatologiczne, będące niezbędnym warunkiem do uzyskania pracy w zawodzie, można ukończyć na wydziałach lekarskich, prowadzonych przez akademie medyczne i uniwersytety medyczne.

10. Lekarz, lekarz dentysta, o którym mowa w ust. 2, składa oświadczenie, że pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, jeżeli je posiada, spełniają wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 50b ust. 3. 11. Do lekarza, lekarza dentysty, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 54 i 56. 12.

01.06.2020

 · Art. 16m. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty - 1. Lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne pod kierunkiem lekarza zatrudnionego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej albo wykonującego zawód na podstawie stosunku służby ...

We would like to show you a description here but the site won’t allow us.