E-STOMATOLOGY.RU

E-STOMATOLOGY.RU


Информационная поддержка стоматологов. [25.09.20] Письмо Минздрава 10-0/И/2-13985 от 24 сентября 2020 «О необходимости организовать работу в онлайн формате» [23.09.20] Приглашаем вас принять участие в обсуждении проектов ...

UU Dentysta korzysta w swojej pracy z przyrządów ze stali nierdzewnej oraz z najnowocześniejszej technologii – rentgena FOTO:MAREKPETR FOTO:ARCHIVAUTORAFOTO:WWW.E-STOMATOLOGY.RU FOTO:MAREKPETR TEMAT MIESIĄCA Drodzy Czytelnicy, Dzi´kujemy za wszystkie mi∏e s∏owa.

e-Stomatology.ru - Официальный сайт Стоматологической Ассоциации России. «О лицензировании ...