HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA E LEARNING

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA E LEARNING


Higienistka stomatologiczna współpracuje bezpośrednio z lekarzem dentystą w zakresie wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych, na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty. Kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej, w dwuletniej szkole policealnej, na podbudowie szkoły średniej.

Materiałoznawstwo stomatologiczne (odpowiedzialny za dydaktykę mgr Waldemar Ćwirzeń) - przedmiot realizowany jest w II semestrze, ogólna liczba godzin wynosi 45, w tym 7 wykładowych, 10 seminaryjnych i 28 ćwiczeń. Treści kształcenia obejmują omówienie materiałów stosowanych w stomatologii, technologii materiałowych oraz procedur ...

stomatologicznym Działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki stomatologicznej mgr M. Polanowska lek. dent. K. Bieganowska lek. dent. K. Bieganowska Niedziela 08.00-09.30 (2 godz.) 09.45-12.00 (3 godz.) Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia e-learning Metodyka pracy higienistki stomatologicznej e-learning lek. dent. M ...

Informujemy, iż 31 maja 2015r. ( niedziela ) odbędzie się szkolenie dla kierunku Higienistka stomatologiczna w Gimnazjum nr 3 w Otwocku o godzinie 10:00.

Informujemy, że Pani Dyrektor kierunków: Opiekun Medyczny, Masażysta, Asystentka Stomatologiczna, E. Szczepanik zmieniła dni dyżurów. Dyżur, który był ...

E-learning; Odrzuć Odrzuć. Odrzuć. Odrzuć. Odrzuć. Dołącz teraz Zaloguj się. Higienistka stomatologiczna. Zamojski Szpital Niepubliczny sp. z o.o. Iława. Aplikuj w witrynie firmy. Higienistka stomatologiczna Zamojski Szpital Niepubliczny sp. z o.o. Iława 1 minutę temu Bądź jednym z pierwszych 25 kandydatów.