ICD 9 STOMATOLOGIA

ICD 9 STOMATOLOGIA


Stomatologia Przejdź do słownika o nazwie Stomatologia: Okresy Przejdź do okresów wybieralności słownika o nazwie Stomatologia: 24 Przejdź do słownika o kodzie 24: Inne zabiegi w zakresie dziąseł i wyrostka zębodołowego Przejdź do słownika o nazwie Inne zabiegi w …

Podajemy klasyfikację ICD-9 PL obowiązującą dla świadczeń od 1 stycznia 2014 r. (wersja 5.21 z 22 stycznia 2014 r.). W wersji 5.21 ICD-9 PL wprowadzono korekty wynikające z załącznika nr 5 do zarządzenia Nr 89/2013/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

ICD-9 PL w wersji 5.37 11-01-2018 Opublikowano nową wersję słownika ICD - 9 w wersji 5.37. Zmiany w wersji dotyczą dopisania kodów: Kod. Nazwa. Data obowiązywania. 23.0107. Badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zęba. 01.01.2018 r. 23.1314.

ICD-9 PL: co może zainteresować lekarza dentystę . Podajemy klasyfikację ICD-9 PL obowiązującą dla świadczeń od 1 stycznia 2014 r. (wersja 5.21 z 22 stycznia 2014 r.). W wersji 5.21 ICD-9 PL wprowadzono korekty wynikające z...

Zdrowotnych ICD-9-CM odpowiadający opisywanemu w kolumnie 2 świadczeniu 1 2 3 1 Badanie, orzeczenia, czynności szczegółowe 1.1 Badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej 1 raz w okresie 12 miesięcy z wprowadzeniem zapisów w dokumentacji (obejmuje instruktaż w zakresie higieny jamy ustnej) 23.0101

Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur medycznych ICD-9. 23 Stomatologia. 23.18 Inne czynności chirurgii stomatologicznej. 23.1815 Założenie opatrunku chirurgicznego. Nie obejmuje: odpowiedniego znieczulenia. Obejmuje: połowę szczęki, założenie opatrunku przy zapaleniu zębodołu.