STOMATOLOGIA 4 WSK

STOMATOLOGIA 4 WSK


Poliklinika Stomatologiczna 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego jest placówką o ponad 50-letniej tradycji. Od 2010 r. kontynuujemy działalność w nowym budynku, aby lepiej służyć naszym pacjentom, stworzyć im komfortowe warunki leczenia oraz nieustannie zwiększać możliwości rozwoju zgodnie z trendami nowoczesnej stomatologii.

Istnieje także możliwość zawarcia ze szpitalem umowy darowizny. Pieniądze można wówczas wpłacać bezpośrednio na konto 4. WSK, wcześniej kontaktując się z naszym pracownikiem. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 261 660 141, 261 660 779. Za każdy rodzaj wsparcia serdecznie Państwu dziękujemy.

Dane adresowe: 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław NIP: 899 222 89 56

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ ul. Rudolfa Weigla 5 Wrocław (we Wrocławiu) - oferta, kontakt, telefon, adres, ceny

Dane adresowe: 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław NIP: 899 222 89 56

Dane adresowe: 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław NIP: 899 222 89 56

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679 (RODO) informujemy, że administratorem danych osobowych jest 4. WSK z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, reprezentowany przez Komendanta. • Dane osobowe przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia i świadczenia przez administratora usług medycznych

w 4. WSK dr Sowa pracuje na oddziale onkologicznym oraz internistycznym. Pod koniec marca tego roku, gdy koronawirus zbierał śmiertelne żniwo we Włoszech, a z ekranów TV oglądaliśmy zatrważające obrazy przepełnionych szpitali i kostnic, zdecydowała, że wraz z grupą 14 innych polskich medyków, m.in. z Wojskowego Instytutu ...

Dane adresowe: 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław NIP: 899 222 89 56

Podmioty zainteresowane zaszczepieniem w 4. WSK swoich pracowników proszone są o przesłanie zgłoszeń podmiotów na adres mailowy: szczepienia@4wsk.pl (tel. do koordynatora - 667 668 540). Zgłoszenie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać wg załączonych wzorów (inne nie będą uwzględniane).