USŁUGA STOMATOLOGICZNA PO ANGIELSKU

USŁUGA STOMATOLOGICZNA PO ANGIELSKU


Sprawdź tłumaczenia 'stomatologiczny' na język Angielski. Zapoznaj się z przykładami tłumaczeń 'stomatologiczny' w zdaniach, posłuchaj wymowy i przejrzyj gramatykę.

Orident Stomatologia świadczy w ramach poradni usługi stomatologiczne na podstawie umów cywilnoprawnych, na zasadach pełnej odpłatności za spełniane świadczenia zdrowotne. orident.pl Within the framework of the clinic, Orident Stomatologia provides its servic es based on civil law agreements and collects full payments for provided ...

protetyka stomatologiczna po angielsku . Definicja . protetyka stomatologiczna. rzeczownik. pl. dział stomatologii poświęcony odtwarzaniu pierwotnych warunków zgryzowych po utracie zębów naturalnych, lub po ich masywnym uszkodzeniu. ... Usługi kliniki dentystycznej, mianowicie ogólne usługi dentystyczne, periodontyka, ...

profilaktyka stomatologiczna po angielsku . profilaktyka stomatologiczna. Tłumaczenia w słowniku polsko - angielski. dental prophylaxis ... Usługi detalicznej i hurtowej sprzedaży: preparatów farmaceutycznych, preparatów profilaktyki stomatologicznej, środków dezynfekcyjnych.

wiertarka stomatologiczna po angielsku . wiertarka stomatologiczna. rzeczownik. Tłumaczenia w słowniku polsko - angielski. burr drill . rzeczownik. en. a high speed drill that dentists use to cut into teeth. ... Usługi zaopatrzeniowe na rzecz innych osób w zakresie produktów, ...