USŁUGA STOMATOLOGICZNA A ULGA REHABILITACYJNA

USŁUGA STOMATOLOGICZNA A ULGA REHABILITACYJNA


Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej ustawą) odliczeniu od dochodu podlegają wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby ...

05.06.2020

 · Na przełomie roku, gdy zbliża się czas wypełniania PIT, do Centrum Integracja i naszej redakcji trafia wiele pytań dotyczących ulgi rehabilitacyjnej. Przedstawiamy 15 odpowiedzi na najczęstsze z nich. Sprawdź, na czym możesz zaoszczędzić.

09.03.2017

 · Podatnicy, którzy w związku ze swoją niepełnosprawnością korzystają z usług leczniczych, mogą skorzystać z odliczenia wydatków poniesionych na ten cel. Odliczeniu w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej będą podlegały wydatki poniesione za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno ...

Sam zakup protezy można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej, natomiast zabieg jej wszczepienia już nie podlega odliczeniu. W związku z tym jeżeli podatnik dysponuje fakturą, w której podana jest jedna cena, obejmująca i protezę, i jej wszczepienie, wówczas nie odliczy już niczego. Konieczna jest zatem faktura na zakup protezy, by móc ją odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi stomatologiczne w zakresie wykonania uzupełnień protetycznych: korony w tym cerconowe, mosty porcelanowe w tym oparte na implantach, z zastosowaniem nowych technologii korzystają ze zwolnienia w podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 a ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem ...

Policz dokładnie ulgę rehabilitacyjną w Programie e-pity 2020. Nie musisz liczyć ulgi rehabilitacyjnej w PIT za 2020 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojej ulgi rehabilitacyjnej i zwrotu podatku kompleksowo, także z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku w PIT. Zadbaj o najniższy podatek i najszybszy zwrot z PIT do 45 dni!