USŁUGI STOMATOLOGICZNE GTU


Przypomnijmy, że do końca 2010 roku przepisy ustawy o VAT stanowiły, że zwolnieniem od podatku od towarów i usług objęte są usługi stomatologiczne.. Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 18-20 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w kształcie obowiązującym od 1 stycznia 2011 roku, zwolnione z VAT są: 18) usługi w zakresie opieki medycznej, służące ...

Które usługi medyczne są zwolnione z VAT? Odpowiedź na pytanie tytułowe jest łatwa w przypadku większości typowych usług medycznych. Jednak w wielu sytuacjach trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy dana usługa ma na celu profilaktykę, zachowanie, …

Jak bardzo zmieniły się usługi stomatologiczne podczas pandemii? Teleporady stomatologiczne – z jakiej pomocy możesz skorzystać? Choć w pierwszej chwili, wydawałoby się, że ze względu na konieczność bezpośredniego kontaktu, stomatolodzy nie mogą oferować teleporad, to w …

26.02.2019

 · Na podstawie powyższych przepisów zwolnione usługi medyczne na gruncie podatku VAT to takie, które służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawy towarów i świadczenia usług ściśle z tymi usługami związanych, wykonywanych w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze, a także ...

Kasa fiskalna gdy usługi stomatologiczne? 2012-01-04 13:26 Po dniu 30 kwietnia 2011 r. spółka zajmująca się usługami stomatologicznymi ma obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej jedynie w przypadku świadczenia usług medycznych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ...

Dentysta, który niezbyt często wykonuje usługę wybielania zębów lub inne świadczenia obciążone VAT, zwykle nie musi rozliczać VAT. Art. 113 ust. 1 ustawy o VAT mówi bowiem, że zwalnia ...

PKWiU 2015 - Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wraz ze stawkami VAT - stosuje się ją w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej.

Jeśli poszukujesz kodów PKD zapewne zakładasz firmę – załóż ją online bez wychodzenia z domu. Aby zarejestrować firmę należy złożyć wniosek CEIDG o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.. Skorzystaj z bezpłatnego, interaktywnego wniosku CEIDG-1 zawierającego bazę wszystkich instytucji oraz system podpowiedzi.

Często przedsiębiorcy mają dylemat co wpisać w polu nazwa towaru/usługi na fakturze. Poniższy artykuł ma za zadanie pomóc w określaniu powyższej nazwy, przedstawi podstawowe zasady jej tworzenia. Art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług mówi, iż wymaganym elementem na fakturze jest nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Żaden przepis nie definiuje jak […]