USŁUGI STOMATOLOGICZNE JAKI VAT

USŁUGI STOMATOLOGICZNE JAKI VAT


Usługi stomatologiczne w większości są zwolnione z podatku VAT. Wynika to z art. art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, który zwalnia od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów:

Wnioskodawca świadczy usługi stomatologiczne zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku VAT oraz usługi opodatkowane podatkiem VAT (wybielanie zębów). W ramach realizacji projektu pn.

05.03.2018

 · Z przepisów jednoznacznie wynika, iż zwolnieniu od podatku VAT nie powinny podlegać usługi medyczne, które nie mają na celu ochrony zdrowia.W związku z czym, by podlegać zwolnieniu z VAT, świadczenie usług powinno mieć cel terapeutyczny.Oznacza to, iż liczy się cel świadczonej usługi medycznej, a nie jej charakter.W tym znaczeniu cel terapeutyczny należy pojmować dość szeroko.

26.09.2011

 · Komentarz stanowi omwienie zasad opodatkowania VAT usług stomatologicznych. Autorka definiuje usługi w zakresie opieki medycznej, wskazuje usługi stomatologiczne zwolnione i nieobjęte zwolnieniem oraz określa obowiązki rejestracyjne i dokumentacyjne podatnikw świadczących usługi stomatologiczne.

Tak samo w przypadku usług i produktów cyfrowych, tj. aplikacje telemedyczne, mogą zostać objęte 8 proc. stawką VAT. Zgodnie z treścią ustawy, która stanowi o zwolnieniu usługi udzielenia licencji lub inne usługi o podobnym charakterze w stosunku do wyrobów medycznych.

Ale Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu nie zgodził się z tym stanowiskiem. Zdaniem organu podatkowego usługi wybielania zębów, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 43 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, w wysokości 23%, gdyż nie spełniają podstawowego warunku umożliwiającego zastosowanie zwolnienia od podatku, tj. ich bezpośrednim …

Katalog usług zwolnionych z VAT zawarty jest w art. 43 ustawy o VAT. W ust. 1 pkt 18 tego przepisu wymienione są usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu ...

Protetyka: Podatników obracających protezami dentystycznymi, implantami itp. materiałami objęto w tym roku dużymi zmianami w zakresie podatku VAT. W założeniu zmiany te miały doprowadzić do podwyższenia stawki VAT na tego rodzaju wyroby, jednak pomysł Fiskusa okazał się w tym wypadku dla podatników kłopotliwy.

Reklamacja w gabinecie stomatologicznym. cała Polska, cała Polska 11 lutego 2021. Asystowanie przy zabiegach implantologicznych oraz innych z zakresu chirurgii stomatologicznej. Rola asysty w pracy zespołu chirurgicznego. Katowice, śląskie 29 maja 2021. APARATY ZDEJMOWANE - wykład i zajęcia praktyczne. Wrocław, dolnośląskie 26-27 ...

Liczba wierszy: 260

 ·

17.11.2010

 · UWAGA! Jeżeli wymienione poniżej towary i usługi występują …