USŁUGI STOMATOLOGICZNE A KARTA PODATKOWA

USŁUGI STOMATOLOGICZNE A KARTA PODATKOWA


Kiedy świadcząc usługi stomatologiczne można opłacać kartę podatkową. Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego świadcząc usługi stomatologiczne wyłącznie na rzecz osób fizycznych. Działalność wykonuję osobiście, nie zatrudniając żadnych pracowników.

Usługi stomatologiczne. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę osób wykonujących usługi specjalistyczne niezbędne do prowadzenia przez podatnika działalności w zakresie usług stomatologicznych nie powoduje utraty prawa do opodatkowania takiej działalności kartą podatkową. Zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy prowadzący ...

Nie są zatem spełnione warunki umożliwiające opłacanie podatku w formie karty podatkowej przy wykonywaniu wolnego zawodu. Takie stanowisko wynika z przepisów art. 4 ust. 1 pkt 11, art. 23 ust. 1 pkt 8, ust. 1 pkt 3 i ust. 3, art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów ...

Usługi stomatologiczne (PKD – 86.23Z) klasyfikowane są jako działalność medyczna służąca zachowaniu i poprawie zdrowia. Usługi stomatologiczne korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, a rozliczenie podatku dochodowego uzależnione jest od wskazanej formy opodatkowania. Działalność medyczna jest działalnością regulowaną.

Dentysta, będąc na karcie podatkowej i zatrudniając na umowę o pracę asystentkę stomatologiczną oraz pracownika administracyjnego - nie może korzystać z opodatkowania przychodów z usług stomatologicznych w formie karty podatkowej. Usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego wymienione są w części VIII poz. 1 tabeli (art. 23 ust. 1 pkt 8 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym …

Usługi stomatologiczne: zatrudnienie pracowników a karta podatkowa karty podatkowej . Wnioskodawca świadczy usługi jako lekarz stomatolog i zatrudnia na umowę o pracę jedną osobę, która wykonuje usługi specjalistyczne, stawkę karty podatkowej ustaloną ma w maksymalnej wysokości, powyżej 96 godzin miesięcznie.

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi stomatologiczne w zakresie wykonania uzupełnień protetycznych: korony w tym cerconowe, mosty porcelanowe w tym oparte na implantach, z zastosowaniem nowych technologii korzystają ze zwolnienia w podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 a ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem ...

Liczba wierszy: 328

 ·

28.11.2019

 · Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju obwieścił stawki karty …

Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność w wolnych zawodach, polegającą na ...

09.01.2020

 · Rozliczenie podatku dochodowego z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej dotyczy tylko części przedsiębiorstw. Kartę podatkową opłacać mogą tylko podmioty o niewielkiej ilości zatrudnionych osób i wyłącznie działające w branżach wskazanych poniżej. Rozliczenie kartą podatkową wymaga: złożenia nie pó;źniej niż do 20 stycznia danego roku wniosku PIT-16, na ...