USŁUGI STOMATOLOGICZNE KOD PKD

USŁUGI STOMATOLOGICZNE KOD PKD


PKD 86.23.Z - Praktyka lekarska dentystyczna. Sekcja ta obejmuje: - opiekę zdrowotną prowadzoną przez lekarzy w szpitalach lub innych placówkach, - działalność fizjoterapeutyczną, - działalność pogotowia ratunkowego, - pomoc społeczną z zakwaterowaniem, która wymaga w pewnym stopniu opieki zdrowotnej, - pomoc społeczną niewymagającą zaangażowania ...

PKD 86.23.Z - Praktyka lekarska dentystyczna. Podklasa PKD 86.23.Z obejmuje: praktyki dentystyczne o charakterze ogólnym lub specjalistycznym np. periodontologia, ortodoncja, operacje dentystyczne. Podklasa PKD 86.23.Z nie obejmuje:

Liczba wierszy: 655

 · Jeśli poszukujesz kodów PKD zapewne zakładasz firmę – załóż ją online bez …

Podklasa 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana. Podklasa ta obejmuje: pomocniczą działalność dentystyczną, taką jak: działalność higienistek i asystentek dentystycznych.

Praktyka stomatologiczna: 85.13.Z: Praktyka stomatologiczna: 85.14: Pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego: 85.14.A: Działalność fizjoterapeutyczna: 85.14.B: Działalność...

11.12.2020

 · Tarcza antykryzysowa w kolejnej już odsłonie ma pomóc przedsiębiorcom uporać się ze skutkami koronakryzysu. Ponowny lockdown zamroził branże tj. turystyka, gastronomia czy fitness, które mogą liczyć na wsparcie. Na lodzie znów jednak zostaną ci, których działalność co prawda nie została zamrożona, ale ich obroty znacznie spadły przez brak popytu.

Wyszukiwarka kodów PKD. Słowo kluczowe lub numer PKD. Dział 43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE. Dział ten obejmuje specjalistyczne roboty budowlane związane z budową budynków oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej, prowadzone przez wykonawców posiadających specjalistyczne umiejętności i specjalny sprzęt.

usługi odzyskiwania danych z uszkodzonych komputerów, instalowanie komputerów osobistych, instalowanie oprogramowania. Podklasa ta nie obejmuje: instalowania komputerów dużej mocy i podobnych, sklasyfikowanego w 33.20.Z, działalności w zakresie oprogramowania, sklasyfikowanego w …

Ile kodów PKD wpisać? Jak najmniej 🙂 Ja na starcie wpisałem sześć: 62.01.Z, 62.02.Z, 62.03.Z, 62.09.Z, 63.11.Z, 63.12.Z, z czego ten pierwszy (działalność związana z oprogramowaniem) jest przeważający. Gdybym działalność zakładał dziś, to wpisałbym tylko jeden – właśnie ten przeważający. W praktyce wyszło tak, że nie wystawiłem ani jednej faktury z innego tytułu.