USŁUGI STOMATOLOGICZNE ODLICZENIE OD PODATKU

USŁUGI STOMATOLOGICZNE ODLICZENIE OD PODATKU


Zeznanie roczne. Odliczenia od podatku. Mam 88 lat i mam drugi stopień inwalidztwa. Chciałabym rozliczyć PIT roczny. Mam pytania odnośnie odliczeń - czy mogę odliczyć koszt pobytu na turnusie rehabilitacyjnym (sama w całości pokryłam koszty - 1880 zł, posiadam fakturę)? W …

Rozliczam pity od 16 lat i w życiu o tym nie słyszałam/nie czytałam. Jedno co dobre weszło już w rozliczeniu za 2017 rok, to jak się ma orzeczenie o niepełnosprawności, wszystko jedno która grupa, to można nawet odpisać te 2280 zł na dojazdy do pracy.

Usługi stomatologiczne (PKD – 86.23Z) klasyfikowane są jako działalność medyczna służąca zachowaniu i poprawie zdrowia. Usługi stomatologiczne korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, a rozliczenie podatku dochodowego uzależnione jest od wskazanej formy opodatkowania. Działalność medyczna jest działalnością regulowaną.

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi stomatologiczne w zakresie wykonania uzupełnień protetycznych: korony w tym cerconowe, mosty porcelanowe w tym oparte na implantach, z zastosowaniem nowych technologii korzystają ze zwolnienia w podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 a ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem usługi te wykonywane są przez lekarza dentystę i służą …

Przypomnijmy, że do końca 2010 roku przepisy ustawy o VAT stanowiły, że zwolnieniem od podatku od towarów i usług objęte są usługi stomatologiczne. Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 18-20 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w kształcie obowiązującym od 1 stycznia 2011 roku, zwolnione z VAT są: 18) usługi w zakresie opieki ...

Wydatki, które podlegają odliczeniu od dochodów, reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. Wydatki te muszą być poniesione na cele rehabilitacyjne , jak również muszą być związane z czynnościami usprawniającymi życie codzienne osób niepełnosprawnych .

Czy leczenie stomatologiczne mozna odliczyc od podatku ? Starter tematu malami1804; ... Np czy mozna odliczyc od podatku koszty rozwodu, albo angielski dziecka..o demtyste tez sie pytali.. ... Z tego co wiem odliczyć można: Internet, ulga na dziecko, rehabilitacja, leki, jakieś ulgi dla honorowych dawców krwi też były, izke. ...

W dniu 8 marca 2010 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 14 maja 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne.

Od podatku można odliczyć do 1112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko, 2000,04 zł na trzecie i aż 2700 na czwarte oraz każde kolejne. W przypadku jednego dziecka są jednak limity dochodowe.

19.05.2020

 · Odliczenie od dochodu nie dotyczy wpłat: zwróconych podatnikowi w jakiejkolwiek formie, odliczonych od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Odliczenia z tytułu wpłat na IKZE dokonuje się w zeznaniu rocznym PIT-37, PIT-36 oraz PIT-36L.