USŁUGI STOMATOLOGICZNE PKWIU

USŁUGI STOMATOLOGICZNE PKWIU


Symbol PKWiU: Rodzaj usługi: 85.13: Usługi stomatologiczne: 85.13.1: Usługi stomatologiczne: 85.13.11: Usługi w zakresie ortodoncji: 85.13.11-00: Usługi w ...

Liczba wierszy: 55

 · Symbol PKWiU 2008: Nazwa grupowania: Stawka VAT poniżej 23%: CN: 86: …

Przy użyciu nieruchomości i urządzeń medycznych Wnioskodawca będzie wykonywał jedynie usługi stomatologiczne. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług składającym deklaracje VAT-7. Symbol PKWiU dla świadczonych usług 85.13.12 Usługi stomatologiczne pozostałe. W związku z powyższym ...

26.09.2011

 · PKWiU, zatem nie może być ona stosowana celem ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT. Przypomnijmy, że w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. od podatku zwolnione były - sklasyfikowane w PKWiU 85 - usługi w zakresie ochrony zdrowia, z …

PKWiU 10.13.99.0: Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z przetworzonego i zakonserwowanego mięsa, włączając mięso drobiowe: C: PKWiU 10.20.99.0: Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem ryb, skorupiaków i mięczaków: C: PKWiU 10.31.91.0

Pełny katalog zawierający klasyfikację - kody PKWiU. Od 1 stycznia 2011 roku do ustalania stawek podatku VAT stosuje się klasyfikację PKWiU 2008.