USŁUGI STOMATOLOGICZNE RYCZAŁT

USŁUGI STOMATOLOGICZNE RYCZAŁT


Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego świadcząc usługi stomatologiczne wyłącznie na rzecz osób fizycznych. Działalność wykonuję osobiście, nie zatrudniając żadnych pracowników. Za wykonane usługi płacą sami pacjenci lub Narodowy Fundusz Zdrowia z którym mam podpisany kontrakt na usługi stomatologiczne na rzecz ubezpieczonych pacjentów.

05.01.2021

 · Podstawowe stawki ryczałtu. Jak wcześniej wspomniano, podatnicy, którzy jako formę rozliczeń z fiskusem wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, w zależności od profilu wykonywanej działalności mogą skorzystać z jednej z ośmiu stawek ryczałtu.W przypadku prowadzenia złożonej działalności podlegającej pod kilka stawek możliwe jest skorzystanie z kilku z nich.

Usługi stomatologiczne (PKD – 86.23Z) klasyfikowane są jako działalność medyczna służąca zachowaniu i poprawie zdrowia. Usługi stomatologiczne korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, a rozliczenie podatku dochodowego uzależnione jest od wskazanej formy opodatkowania. Działalność medyczna jest działalnością regulowaną.

Przewidywane koszty świadczeń stomatologicznych w ramach NFZ w 2020 r. wyniosą 1,894 mld zł (zapowiadany wzrost nakładów w stosunku do pierwotnego planu na 2019 r. wynosi 2,5 proc.).

Konsekwencją powyższego wyłączenia jest to, iż świadczone przez Wnioskodawcę usługi protetyki stomatologicznej wykonywane na rzecz Pracowni Protetycznej nie mogą w ogóle podlegać opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ? w tym według 8,5% stawki na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit.

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę osób wykonujących usługi specjalistyczne niezbędne do prowadzenia przez podatnika działalności w zakresie usług stomatologicznych nie powoduje utraty prawa do opodatkowania takiej działalności kartą podatkową - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 06.05.2014 r. nr ILPB1/415-142/14-2/IM.

05.01.2021

 · Jednak gdy przejście na ryczałt ewidencjonowany ma nastąpić już w trakcie prowadzenia działalności, zgłoszenie do naczelnika urzędu skarbowego należy złożyć do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym lub do końca roku podatkowego, jeżeli ...

17.10.2020

 · Dla przypomnienia informujemy, że oznaczenia kodowe stosuje się w przypadku wystawiania faktur VAT dla przedsiębiorcy. Takie same usługi świadczone na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, dla których wystawia się paragony fiskalne nie muszą być oznaczane kodem GTU 12. Chyba że będzie miało miejsce wystawienie faktury do paragonu dla …

Czy lekarz opodatkowany kartą podatkową może świadczyć usługi na rzecz firm. Prowadzę gabinet lekarski opodatkowany w formie karty podatkowej. W ramach prowadzonej działalności wykonuje usługi na rzecz osób fizycznych oraz pracowników różnych firm (np. medycyna pracy).