USŁUGI STOMATOLOGICZNE A RYCZAŁT

USŁUGI STOMATOLOGICZNE A RYCZAŁT


Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego świadcząc usługi stomatologiczne wyłącznie na rzecz osób fizycznych. Działalność wykonuję osobiście, nie zatrudniając żadnych pracowników. Za wykonane usługi płacą sami pacjenci lub Narodowy Fundusz Zdrowia z którym mam podpisany kontrakt na usługi stomatologiczne na rzecz ubezpieczonych pacjentów.

Stomatolodzy na ryczałcie Wprowadzona w tym roku nowelizacja ustawy o podatku dochodowym pozwala wybrać lekarzowi nowa formę opodatkowania. W przyszłym roku lekarze będą mogli rozliczać się z fiskusem na zasadach takich samych jak obecnie lub wybrać podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ewentualnie wybrać kartę ...

05.01.2021

 · Stawki ryczałtu ewidencjonowanego. Podatek w formie ryczałtu płaci się od przychodów z działalności gospodarczej, czyli wpływów ze sprzedaży towarów lub usług, niepomniejszonych o żadne koszty tej działalności.Wysokość stawki podatku uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności. Stawki ryczałtu w 2021 roku dla działalności gospodarczej wynoszą: 17%, 15%, 12,5% ...

05.04.2016

 · Stawka ryczałtu wynosi jednak aż 20%. Co więcej, stomatolog decydujący się na ryczałt nie może zatrudniać w swojej firmy innych przedstawicieli tego samego zawodu (ale ma prawo zatrudnić np. recepcjonistkę lub sprzątaczkę), a także ma obowiązek świadczyć usługi jedynie na rzecz osób fizycznych, czyli zwykłych pacjentów.

Oznacza to, iż na mocy art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. f) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągane przez Wnioskodawcę przychody z tytułu wykonywania wyrobów protetyki stomatologicznej opodatkowane są 8,5% ryczałtem.

Podstawowe stawki ryczałtu. Jak wcześniej wspomniano, podatnicy, którzy jako formę rozliczeń z fiskusem wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, w zależności od profilu wykonywanej działalności mogą skorzystać z jednej z ośmiu stawek ryczałtu.W przypadku prowadzenia złożonej działalności podlegającej pod kilka stawek możliwe jest skorzystanie z kilku z nich.

Usługi stomatologiczne (PKD – 86.23Z) klasyfikowane są jako działalność medyczna służąca zachowaniu i poprawie zdrowia. Usługi stomatologiczne korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, a rozliczenie podatku dochodowego uzależnione jest od wskazanej formy opodatkowania. Działalność medyczna jest działalnością regulowaną.

Przypomnijmy, że do końca 2010 roku przepisy ustawy o VAT stanowiły, że zwolnieniem od podatku od towarów i usług objęte są usługi stomatologiczne.. Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 18-20 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w kształcie obowiązującym od 1 stycznia 2011 roku, zwolnione z VAT są: 18) usługi w zakresie opieki medycznej, służące ...

Świadczone przez dentystę usługi podnajmu lokalu na gabinet stomatologiczny nie są jednak usługami ściśle związanymi z usługami w zakresie opieki medycznej. Usługa może zostać uznana za ściśle związaną z opieką medyczną jedynie w przypadku, gdy jest wykonywana w toku opieki medycznej związanej z profilaktyką, zachowaniem ...

2. Niestety, ale wydaje się, że asystentka dentysty nie może rozliczać się ryczałtem. Załącznik nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku wylicza kat. usług, które wykluczają tę uproszczoną formę. Wśród nich znajduje się "dział 86 - usługi w zakresie opieki zdrowotnej".