USŁUGI STOMATOLOGICZNE STAWKA VAT

USŁUGI STOMATOLOGICZNE STAWKA VAT


Przypomnijmy, że do końca 2010 roku przepisy ustawy o VAT stanowiły, że zwolnieniem od podatku od towarów i usług objęte są usługi stomatologiczne.. Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 18-20 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w kształcie obowiązującym od 1 stycznia 2011 roku, zwolnione z VAT są: 18) usługi w zakresie opieki medycznej, służące ...

26.09.2011

 · 1. Zwolnienie od podatku VAT usług stomatologicznych 1.1. Zakres stosowania zwolnienia Obecnie obowiązującą, podstawową stawką podatku VAT jest stawka 23%. Została ona wprowadzona na podstawie art. 41 ust. 1 w powiązaniu z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r.

Stawką VAT 22% mogą być zatem objęte jedynie protezy i sztuczne zęby nie stanowiące wyrobu medycznego. Reasumując, zmiany prawa od 1 stycznia 2008 r. nie podwyższyły stawki VAT na sztuczne zęby i protezy dentystyczne.

05.03.2018

 · Z przepisów jednoznacznie wynika, iż zwolnieniu od podatku VAT nie powinny podlegać usługi medyczne, które nie mają na celu ochrony zdrowia.W związku z czym, by podlegać zwolnieniu z VAT, świadczenie usług powinno mieć cel terapeutyczny.Oznacza to, iż liczy się cel świadczonej usługi medycznej, a nie jej charakter.W tym znaczeniu cel terapeutyczny należy pojmować dość szeroko.

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi stomatologiczne w zakresie wykonania uzupełnień protetycznych: korony w tym cerconowe, mosty porcelanowe w tym oparte na implantach, z zastosowaniem nowych technologii korzystają ze zwolnienia w podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 a ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem ...

16.11.2017

 · Strona 3 - Z początkiem roku 2011 weszły w życie nowe, podwyższone stawki podatku VAT. O jeden punkt procentowy podwyższono stawki: z 22% do 23% oraz z 7% do 8%. Prezentujemy towary i usługi opodatkowane stawką 8%.

Liczba wierszy: 260

 ·

17.11.2010

 · UWAGA! Jeżeli wymienione poniżej towary i usługi występują …

06.09.2018

 · Jednak zgodnie z treścią załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów (w sprawie towarów i usług o obniżonej stawce VAT), jedynie usługi fryzjerskie damskie oraz usługi fryzjerskie męskie znajdują się na liście wyjątków, dla których stawkę VAT obniża się do 8%.

Stawki VAT w rolnictwie. 07.07.2020 – Od kilku dni trwa jakaś zorganizowana akcja dezinformacji. Ilość kłamstw jakie się ukazują na temat VAT-u na produkty związane z rolnictwem jest przerażająca – stwierdził minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

16.12.2020

 · Która stawka VAT na usługi utrzymania dróg Tomasz Krywan. 16 grudnia 2020, 07:13 Ten tekst przeczytasz w 2 minuty. Prawidłowość tego stanowiska potwierdzają sądy administracyjne, czego przykładem mogą być wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z: 28 października 2016 r. ...