USŁUGI STOMATOLOGICZNE W SZKOŁACH

USŁUGI STOMATOLOGICZNE W SZKOŁACH


W czwartek wchodzi w życie ustawa, która nakłada na szkoły obowiązek zapewnienia uczniom opieki stomatologicznej. Jednak tylko 720 szkół w Polsce ma gabinety dentystyczne, a zaledwie 7 tys. zawarło już umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wszystkich szkół w Polsce jest 25 tys. - To, czy w szkołach będą stomatolodzy, w dużym stopniu zależy od samorządów - twierdzi minister ...

11.09.2019

 · Od 12 września szkoły będą miały obowiązek zapewnienia uczniom opieki stomatologicznej. Tymczasem tylko 720 szkół w Polsce ma gabinety dentystyczne, a pozostałe szukają stomatologów, którzy podpiszą z nimi umowy. Problem w tym, że gabinetów, które mają umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia jest 7 tysięcy, a wszystkich szkół 24 tysiące.

Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r. 1.3: 26.07.2018 15:56 Mateusz Klimczak Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r. 1.2: 05.07.2018 09:27 Kinga Łuszczyńska

03.09.2019

 · Od 12 września szkoły będą miały obowiązek prowadzenia opieki stomatologicznej nad uczniami w gabinetach własnych lub zewnętrznych, z którymi zawrą umowy. Ustawa jednak niejednoznacznie określa, z jakimi gabinetami mogą być takie umowy zawierane. Wątpliwości ma wyjaśnić zarządzenie prezesa NFZ, ale środowisko medyczne i tak nie wierzy, że ten system zadziała.

W Polsce funkcjonuje około 900 gabinetów stomatologicznych zlokalizowanych na terenie szkół, świadczących usługi w ramach kontraktów z NFZ-em. W wyniku pandemii koronawirusa udzielanie świadczeń w zakresie opieki stomatologicznej i zdrowotnej nad uczniami stało się niemożliwe.

Proszę o podjęcie decyzji w sprawie chęci korzystania albo rezygnacji ze świadczeń w/w gabinetu oraz wypełnienie poniższego formularza i przekazanie go wychowawcy albo złożenie w sekretariacie szkoły do 6 marca 2020 r. Niezłożenie formularza traktowane będzie jako rezygnacja z opieki stomatologicznej poprzez powyższy gabinet.

W zarządzeniu znikło określenie „placówka oświatowa”, a pojawiło się sformułowanie „szkoła”. NRL zauważyła także, iż realizowanie opieki stomatologicznej dzieci w ramach gabinetów stomatologicznych w szkołach nie może się udać przy pozostawieniu wymogów zapewnienia pracy poradni w godzinach popołudniowych.

Możesz wybrać dowolną placówkę lub dentystę, którzy posiadają podpisaną umowę z NFZ na udzielanie świadczeń stomatologicznych. W ramach leczenia stomatologicznego refundowane są m.in. świadczenia: ogólnostomatologiczne, chirurgii stomatologicznej (operacyjne leczenie jamy ustnej, np. usuwanie zębów),

Informację tę umieszcza się ponadto w miejscu ogólnie dostępnym w szkole. 4. Opieka stomatologiczna w zakresie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów, wyrażonej po uzyskaniu informacji, o której mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach ...

Niektóre gabinety oferują darmowe znieczulenie, wliczając jego cenę w koszt wykonanej usługi stomatologicznej. Cennik podstawowych usług stomatologicznych 2020. Konsultacja stomatologiczna x. Uśredniony koszt konsultacji stomatologicznej, bez zabiegu. Usługi stomatologiczne zwolnione z podatku VAT.