USŁUGI STOMATOLOGICZNE ZWOLNIENIE Z VAT

USŁUGI STOMATOLOGICZNE ZWOLNIENIE Z VAT


Przypomnijmy, że do końca 2010 roku przepisy ustawy o VAT stanowiły, że zwolnieniem od podatku od towarów i usług objęte są usługi stomatologiczne. Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 18-20 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w kształcie obowiązującym od 1 stycznia 2011 roku, zwolnione z VAT są: 18) usługi w zakresie opieki ...

05.03.2018

 · Z przepisów jednoznacznie wynika, iż zwolnieniu od podatku VAT nie powinny podlegać usługi medyczne, które nie mają na celu ochrony zdrowia.W związku z czym, by podlegać zwolnieniu z VAT, świadczenie usług powinno mieć cel terapeutyczny.Oznacza to, iż liczy się cel świadczonej usługi medycznej, a nie jej charakter.W tym znaczeniu cel terapeutyczny należy pojmować dość szeroko.

Dentystka chciała wiedzieć czy, prowadząc działalność gospodarczą w zakresie opieki medycznej (świadczoną w prywatnym gabinecie - w ramach wykonywania zawodu lekarza dentysty, a służącą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia) może korzystać ze zwolnienia z VAT. Usługi te, zakwalifikowane jako PKD 86.23.Z, są na mocy art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy z 11 …

Jak było poprzednio. Do końca 2010 r. kwestia zwolnienia z VAT usług medycznych kształtowała się względnie jasno. Na mocy pkt 9 załącznika nr 4 do ustawy o VAT, zwolnione z VAT były „ Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (PKWiU ex 85) z …

Dentysta, który niezbyt często wykonuje usługę wybielania zębów lub inne świadczenia obciążone VAT, zwykle nie musi rozliczać VAT. Art. 113 ust. 1 ustawy o VAT mówi bowiem, że zwalnia ...

W przypadku, gdy świadczone usługi nie będą związane z ochroną zdrowia (takiego celu nie będą realizować) - nie mogą korzystać ze zwolnienia z VAT. Sygnatura akt: ILPP2/443-1140/11-4/SJ. Patrz także: Rozliczanie prac protetycznych. Lekarz dentysta daleko od zwrotu VAT. Usługa stomatologiczna bez VAT, ale z zastrzeżeniami

Usługi te, zakwalifikowane jako PKD 86.23.Z, są na mocy art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy z 11 … Usługa stomatologiczna bez VAT, ale z zastrzeżeniami (foto: sxc.hu) Nie wszystkie usługi związane z ochroną zdrowia korzystają ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.

Zwolnienie podmiotowe w VAT. Przedsiębiorcy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym limitu kwoty 200.000 zł nie mają obowiązku rejestrowania się do podatku VAT (art. 113 ust. 1 i 9). Jeżeli działalność gospodarcza rozpoczyna się w trakcie roku podatkowego wartość sprzedaży uprawniającej do zwolnienia wylicza się w proporcji do ...

Prowadzę działalność świadczącą usługi terapeutyczne i konsultacje psychologiczne. Czy te usługi są zwolnione z VAT? Usługi zgłoszone są z kodami PKD 86.90.E, 72.20.Z, 85.60.Z, 74.90Z. Czy jest to …

Usługi te nie są objęte zwolnieniem przewidzianym dla tzw. usług finansowych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 37-41 ustawy o VAT. Nie jest zatem zasadne, aby podatnicy świadczący ...