History of stomatology

History of stomatology


Keywords: history of stomatology; history of dental treatment in Zielona Góra; pedodontic. ABSTRAKT Zainteresowanie stomatologią dziecięcą sięga początku XX w. W USA Georg Eastman jako pierwszy zaproponował umiesz-czenie gabinetu stomatologicznego dla dzieci w szkole. Pomimo fiaska projektu związanego z brakami finansowymi znalazł

creation and development Silesian Medical Academy historia stomatologii history of stomatology powstanie i rozwój Śląskiej Akademii Medycznej Wydawca. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Czasopismo. Annales Academiae Medicae Silesiensis. Rocznik. 2012. Tom. 66. Numer. 2. Strony. 79-82 Opis fizyczny. Twórcy ...

Key words: Warsaw Uprising, dentist, history of stomatology. In the Warsaw Uprising which lasted 63 days (from 1.08 till 2.10.1944) participated above 50000 soldiers of AK and other underground organizations. Uprising was medically secured by Insurgent Sanitary Service numbered above 8000 physicians, medics, nurses and orderlies.

Wiele przetłumaczonych zdań z "stomatology" – słownik polsko-angielski i wyszukiwarka milionów polskich tłumaczeń. stomatology - Tłumaczenie na polski – słownik Linguee szukaj w Linguee

81 DR MED. ADOLF ERB otwarcie Zakładu odbyło się w marcu 1953 r. W latach 1951–1957 w Zakładzie było zatrud-nionych okresowo 17 asystentów.

PRACE HISTORYCZNE Adv. Clin. Exp. Med. 2003, 12, 6, ISSN X BARBARA BRUZIEWICZ MIKŁASZEWSKA Peter Monavius ( ) lekarz wrocławski i jego dysertacja z …