Journal of stomatology

Journal of stomatology


13.11.2020

 · W sieci dostępne jest już nowe wydanie “Journal of Stomatology” (05/2020). Czasopismo wydawane jest przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Zespół redakcyjny, pod czujnym okiem prof. Ingrid Różyło-Kalinowskiej (redaktor naczelna), przygotował wiele ciekawych prac.

W „Journal of Stomatology” publikowane są recenzowane, polskie i zagraniczne prace ze wszystkich specjalności stomatologicznych oraz medycznych, a także z pokrewnych dziedzin nauki. Wydawcą dwumiesięcznika jest Termedia. artykuły dla dentystów Czasopismo stomatologiczne Journal of Stomatology PTS czasopisma

„Journal of Stomatology” jest czasopismem naukowym wydawanym przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Redaktorem naczelnym pisma jest prof. Ingrid Różyło-Kalinowska. Od niedawna, prace przyjmowane i publikowane są wyłącznie w języku angielskim.

„Journal of Stomatology” - czasopismo naukowe wydawane przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne od niedawna, przyjmuje i publikowane artykuły wyłącznie w języku angielskim. „JoS” dostępne jest w formule open access. Redaktorem naczelnym pisma jest prof. Ingrid Różyło-Kalinowska.

Journal of Stomatology = Czasopismo Stomatologiczne. Wariant tytułu : Czasopismo Stomatologiczne : Wydawca : Polish Dental Society: ISSN : 0011-4553 : e-ISSN : 2299-551X : Skrót : Czas. Stomat. Lista MNiSW : B (od 2013) B (od 2017) tak (od 2019) Punktacja …

Journal of Stomatology is „J Stoma” „J Stoma” to Journal of Stomatology Bartłomiej W. Loster The advent of 2015 marks the new beginning for our periodical. We are the leading dental scientific publication in Poland. We maintain astandard that requires scrupulous observation of publishing guidelines. It is reflected in the number of ...

Przeglądaj Bibliografia Publikacji Pracowników UJ według tytułu czasopisma "Journal of Stomatology" Szukaj w RUJ W tym zbiorze. Zbiory i kolekcje . Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego (RUJ) Bibliografia Publikacji Pracowników UJ;

Obowiązują nowe zasady zgłaszania artykułów do "Journal of Stomatology” (Czasopisma Stomatologicznego), które Polskie Towarzystwo Stomatologiczne wydaje od 1949 roku. Blisko 71 lat temu ukazał się pierwszy zeszyt „Czasopisma Stomatologicznego” pod redakcją prof. Stanisława Blocha.

Czasopismo Stomatologiczne/Journal of Stomatology Dental and Medical Problems Dental Forum e-Dentico Magazyn Stomatologiczny Protetyka Stomatologiczna Stomatologia Współczesna TPS Twój Przegląd Stomatologiczny Archiwalny zbiór czasopism: Implantoprotetyka Poradnik Stomatologiczny Nowa Stomatologia Poznańska Stomatologia