Journal of stomatology poland

Journal of stomatology poland


„Journal of Stomatology” - czasopismo naukowe wydawane przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne od niedawna, przyjmuje i publikowane artykuły wyłącznie w języku angielskim. „JoS” dostępne jest w formule open access. Redaktorem naczelnym pisma jest prof. Ingrid Różyło-Kalinowska.

Journal of Stomatology is „J Stoma” „J Stoma” to Journal of Stomatology Bartłomiej W. Loster The advent of 2015 marks the new beginning for our periodical. We are the leading dental scientific publication in Poland. We maintain astandard that requires scrupulous observation of publishing guidelines. It is reflected in the number of ...

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru „Journal of Stomatology”, czasopisma wydawanego przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne i udostępnianego w formule open access. W numerze 2/2019 „JoS” znalazły się prace:. Evaluation of masticatory muscle activity in complete denture wearers before and after prosthetic treatment

Journal of Stomatology – nowy edytorial dla autorów. Czasopismo Stomatologiczne (Journal of Stomatology) jest naukowym dwumiesięcznikiem wydawanym przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Są w nim publikowane recenzowane, polskie i zagraniczne prace ze wszystkich specjalności stomatologicznych oraz medycznych, a także z pokrewnych dziedzin nauki.

„Journal of Stomatology” jest czasopismem naukowym wydawanym przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Redaktorem naczelnym pisma jest prof. Ingrid Różyło-Kalinowska. Od niedawna, prace przyjmowane i publikowane są wyłącznie w języku angielskim.

PTS zaprasza do lektury "Journal of Stomatology” ... NW Poland vs. their dentition status expressed in DMFT Elżbieta Dembowska, Łukasz Wilczyński. The role of the dentist in the treatment of patients with tinnitus Marcin Wójcicki, Jacek Szkutnik, Ingrid Różyło-Kalinowska.

Czasopismo Stomatologiczne (Journal of Stomatology) jest naukowym dwumiesięcznikiem wydawanym przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Są w nim publikowane recenzowane, polskie i zagraniczne prace ze wszystkich specjalności stomatologicznych oraz medycznych, a …

W sumie Hospital of Stomatology ma 320 pracowników medycznych, w okresie dynamicznego rozwoju pandemii świadczono tam głównie pomoc doraźną - wg szczegółowych danych było to w sumie 2025 pacjentów od 23 stycznia do 7 kwietnia br. Dentyści nosili środki ochrony indywidualnej w tym maski typu N95 oraz KN95, w szpitalu przestrzegano ...

Pattern and indications for adult permanent teeth extractions in Zamfara state, Northwest Nigeria Journal of Stomatology 2015 18.01.2019 Current trends and procedural outcomes in the era of rotational atherectomy expansion in Poland in the period 2014–2017 (based on the nationwide ORPKI registry) Postępy w Kardiologii Interwencyjnej 2019

Journal of Stomatology MNiSW 20. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska Kardiologia na co Dzień Kardiologia Oparta na Faktach MNiSW 40. Klinika Oczna Kurier Medyczny MNiSW 5. Leczenie Ran Lekarz POZ MNiSW 20. Studia Medyczne MNiSW 20. Medycyna Paliatywna Menedżer Zdrowia ...