OF STOMATOLOGY

OF STOMATOLOGY


W sieci dostępne jest już nowe wydanie “Journal of Stomatology” (05/2020). Czasopismo wydawane jest przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Zespół redakcyjny, pod czujnym okiem prof. Ingrid Różyło-Kalinowskiej (redaktor naczelna), przygotował wiele ciekawych prac.

Stomatology is the branch of medicine and dentistry relating to the mouth and mouth disease. Stomatologia jest dziedziną medycyny i dentystyki w związku z ustami i choroba ust. West China College of Stomatology employs the integration model of teaching, clinical care, and research.

Sprawdź tłumaczenia 'stomatology' na język Polski. Zapoznaj się z przykładami tłumaczeń 'stomatology' w zdaniach, posłuchaj wymowy i przejrzyj gramatykę.

„Journal of Stomatology” jest czasopismem naukowym wydawanym przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Redaktorem naczelnym pisma jest prof. Ingrid Różyło-Kalinowska. Od niedawna, prace przyjmowane i publikowane są wyłącznie w języku angielskim.

W „Journal of Stomatology” publikowane są recenzowane, polskie i zagraniczne prace ze wszystkich specjalności stomatologicznych oraz medycznych, a także z pokrewnych dziedzin nauki. Wydawcą dwumiesięcznika jest Termedia.

stomatology {rzecz.} 2. Medycyna . stomatologia. volume_up. dentistry {rzecz.} more_vert. open_in_new Link do TED; warning Prośba o sprawdzenie; Tymczasem, pewna gałąź medycyny potrafiła całkiem nieźle stawić czoło problemom behawioralnym, i częścią tą jest stomatologia. ...

Stomatologia, dentystyka (gr. stoma – usta + gr. logia – nauka; łac. dens – ząb) – dział medycyny zajmujący się funkcjonowaniem, patologiami i leczeniem zębów, przyzębia, języka, błony śluzowej i innych tkanek jamy ustnej oraz ją otaczających, a także stawu skroniowo-żuchwowego człowieka. Przed wejściem Polski do Unii Europejskiej używano tytułu lekarz stomatolog ...

Obowiązują nowe zasady zgłaszania artykułów do "Journal of Stomatology” (Czasopisma Stomatologicznego), które Polskie Towarzystwo Stomatologiczne wydaje od 1949 roku. Blisko 71 lat temu ukazał się pierwszy zeszyt „Czasopisma Stomatologicznego” pod redakcją prof. Stanisława Blocha.

Czasopismo Stomatologiczne (Journal of Stomatology) jest naukowym dwumiesięcznikiem wydawanym przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Są w nim publikowane recenzowane, polskie i zagraniczne prace ze wszystkich specjalności stomatologicznych oraz medycznych, a …

Medical Tribune Polska Sp. z o.o. ul. Powązkowska 44C 01-797 Warszawa NIP: 521-008-60-45 801 044 415 +48 (22) 444 24 44